Anne Brockenhuus-Schack

Karl Marx


Karl Marx Marx (1818-83)

Tysk filosof, økonom, samfundsteoretiker og journalist.

Anses for at være den mest betydningsfulde skikkelse i socialismens historie.

Allerede i sine ungdomsskrifter kritiserede Marx filosofien for udelukkende at være optaget af at tolke verden og ikke stille spørgsmål om at forandre den.

Har bl.a. skrevet

'Det kommunistiske manifest', 1848, med Friederich Engels

'Kapitalen'
Bind I udkom 1867, mens bind II og III udkom posthumt i 1885 og 1894, redigeret af Engels.

Karl Marx

Karl Marx (1818-1883)Mit kandidatspeciale i praktisk filosofi, et såkaldt formidlingsspeciale, er to-delt med en teoretisk del og en formidlingsmæssig del, hvor der her på hjemmesiden bringes en lettere redigeret version af sidstnævnte, 'Hvad blev der af Marx?' .

Da praktisk filosofi involverer en del politisk filosofi, undrede det mig lige fra starten af mit studium, at vi intet hørte om Karl Marx, kommunisme, socialisme eller socialdemokratisme – skønt store dele af de regeringsbærende eller oppositionelle partier i Europa er socialdemokratiske eller socialistiske, lige som partierne i de tidligere østeuropæiske lande, som interessesfære for det daværende Sovjetunionen, var kommunistiske; altså nutids(filosofi)historie.

Kan man overhovedet forstå det 19. og 20. århundredes filosofi uden at inddrage Marx? Det satte jeg mig for at undersøge årsagerne til.