Anne Brockenhuus-Schack

K.E. Løgstrup


Knud Ejler Løgstrup (1905-1981)

Dansk teolog og præst, professor i etik og religionshistorie ved Aarhus Universitet. Medlem af Det danske Akademi.

Forfatter til bl.a. Den etiske Fordring (1956), Opgør med Kierkegaard (1968) og Norm og spontanitet (1972).

Løgstrup

Knud Ejler Løgstrup (1905-1981)»At tale er at tale ud«

For en del år siden drøftede jeg med en god ven, hvilke redskaber vi – som er henholdsvis psykolog og journalist – anvendte professionelt. Vi blev enige om, at samtalen eller dialogen er forudsætningen for ærligheden i kontakten og afgørende for et gunstigt udfald af vort arbejde. Blot er der dén forskel, at hvor journalisten kun bruger relativt kort tid på et interview og gerne skal have ’hele sandheden’, kan psykologen lade det være op til klienten, hvor mange seancer der skal til, og hvorvidt klienten ønsker at fortælle ’sandheden’.

Senere stødte jeg på K.E. Løgstrups suveræne livsytringer – især talens åbenhed. På denne baggrund har jeg fundet det oplagt at sætte hans teori i relation til praksis i form af et mini-feltarbejde, hvor jeg har interviewet en læge, en psykolog, en politimand og en dommer om, hvordan de anvender samtalen i deres arbejde. Det vil jeg gøre rede for i det følgende. For så vidt er der ikke tale om en kritisk analyse. Kun hvor praksis ’kolliderer’ med teorien, vil der blive åbnet for spørgsmål til Løgstrups tekster. I modsætning til, hvad Løgstrup forbød sine studerende, vil min fremstilling rumme mange citater, fordi de tydeliggør de talrige nuancer, Løgstrup anvender i sin teori.

I første del af projektet redegøres for Løgstrups teori. Jeg vil stort set gå kronologisk frem og begynde med forudsætningen for livsytringerne, nemlig Den etiske fordring (1) fra 1956. I denne bog foretager Løgstrup med egne ord en fænomenologisk analyse. Han taler ikke om livsytringer som sådan, men han kommer gentagne gange ind på tillid, som han i senere værker udbygger til at være den vigtigste suveræne livsytring; forudsætningen for talens åbenhed.

...........

Læs hele teksten som pdf-fil (åbner i nyt vindue)

Med til eksamen havde jeg medbragt et talepapir med rettelser og opbyggelige pointer til konklusionen (åbner som pdf-fil i nyt vindue)